ATS Yazılım Ürünleri - Fiyat Listesi Ürün Fiyatı
ATS Standart Paket

Paket içeriği : Stok, Cari, Fatura, Kasa, Banka, Çek, Senet, Kredi Kartı, Hizmet Faturaları, Tevkifatlı Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Ötv 'li fatura giriş çıkışı, Barkod cihazıyla hızlı satış modülü, depo sayım modülü, mutabakat mektubu, xml veri aktarımları, yönetici ekranı ve gün sonu raporu. Raporlama esnek yapıdadır, filtrelerle raporlar sadeleştirilebilir veya detaylandırılabilir. Raporlar her türlü yazıcıdan ve pdf, html, word, excel formatlarında çıktı alınabilir.

 

1.500 TL
ATS Pro Paket

Standart Paket + Sipariş ve Teklif modülleri + Temko  (Tekstil, Mağaza kontrol otomasyonu)

Sipariş ve Teklif Modülü Paket içeriği : Satınalma ve satış teklifleri düzenleyebilir, tekliflerinizi onaylı, onaysız olarak sınıflayabilirsiniz. Teklifleriniz de düzenleme tarihi yanı sıra Termin/Teslim tarihi belge no, açıklama, satış/satınalma elemanı bilgisi ve ödeme vadesi alanları bulunmaktadır. Teklif dökümleri ile teklif fişlerinizi ürün detaylı ve detaysız dökebilirsiniz. Teklif formlarınızı kendiniz dizayn edebilir, Firma logonuzu veya antet bilgilerinizi teklif formuna ekleyebilirsiniz. Teklifleri siparişe, siparişleri irsaliye veya faturalara aktarabilirsiniz.

Temko paket içeriği : Stok Kartları, Cari Kartları, Barkod atama ve değişiklik, Hızlı Satış Modülü (Barkod cihazıyla satış desteği), Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Kredi Kartı Tahsilat ve ödeme modülleri.

 

2.000 TL
ATS Master Paket

Pro Paket + Üretim Modülü

Üretim Modülü Paket içeriği : Üretim kartları (üretim reçeteleri) tanımlama, İhtiyaç listesi hazırlama. Hammadde çıkış depo ve mamül giriş depo farklı tanımlanabilme. Üretim emirleri hazırlayabilme. Üretilen mamüllerin maliyetini 3 şekilde hesaplatabilme (Tanımlı alış fiyatı, son alış fiyatı, ortalama alış fiyatı). Üretim emirlerini fiyatlı ya da fiyatsız basabilme. Üretimle ilgili kart ve fiş raporları.

 

3.250 TL
Kullanıcı Arttrım Paketleri
ATS +1 Kullanıcı 950 TL
ATS +3 Kullanıcı 2000 TL
ATS +5 Kullanıcı 3000 TL
ATS +10 Kullanıcı 5000 TL
  Ek Modül ve Ek Paketler
ATS Üretim Modülü : Üretim kartları (üretim reçeteleri) tanımlama, İhtiyaç listesi hazırlama. Hammadde çıkış depo ve mamül giriş depo farklı tanımlanabilme. Üretim emirleri hazırlayabilme. Üretilen mamüllerin maliyetini 3 şekilde hesaplatabilme (Tanımlı alış fiyatı, son alış fiyatı, ortalama alış fiyatı). Üretim emirlerini fiyatlı ya da fiyatsız basabilme. Üretimle ilgili kart ve fiş raporları. 1500 TL

 
ATS Sipariş ve Teklif Modülleri : Satınalma ve satış teklifleri düzenleyebilir, tekliflerinizi onaylı, onaysız olarak sınıflayabilirsiniz. Teklifleriniz de düzenleme tarihi yanı sıra Termin/Teslim tarihi belge no, açıklama, satış/satınalma elemanı bilgisi ve ödeme vadesi alanları bulunmaktadır. Teklif dökümleri ile teklif fişlerinizi ürün detaylı ve detaysız dökebilirsiniz. Teklif formlarınızı kendiniz dizayn edebilir, Firma logonuzu veya antet bilgilerinizi teklif formuna ekleyebilirsiniz. 950 TL
ATS Temko : (Tekstil, Mağaza kontrol otomasyonu)
Stok Kartları, Cari Kartları, Barkod atama ve değişiklik, Hızlı Satış Modülü (Barkod cihazıyla satış desteği), Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Kredi Kartı Tahsilat ve ödeme modülleri.
950 TL
  Diğer Yazılımlarımız

  ATS Restaurant, Cafe, Bar Otomasyonu : Adisyon girişi, masa yerleşim planı seçimi, gruplara göre ürün seçimi, günün menüsü hazırlama, nakit, kredi kartı ve yemek çeki ile tahsilat. İstenilen masaya ikramda bulunabilme. Adisyon basabilme ve dizayn edebilme. Satın alma, Satış ve dağıtım, finans, hizmet, masraf, üretim modülleri, her modüle ait detaylı raporlar ve günlük işlemlere ait filtrelenebilir tarih ve saat bazında raporlar. Kullanıcı yetki kısma ve bir çok ek özellik. Dokunmatik ekranlar ve windows tabletleri desteklenmektedir.
Günlük raporlardan bazıları : Adisyon adet ve tutarlı satış, Adisyon nakit, kredi kartı ve yemek çeki ayrı ayrı gelir dökümü, Ürün gurubu ve ürün bazında bazında satışlar,  Satış elemanı (Garson) bazında satışlar.
1500 TL

 

  Barkod Master (Barkod Tasarım ve Yazdırma programı) Barkod Master Kolay kullanım ve kullanıcı dostu bir arabirim sunar. Etiketlerinize barkod, yazı, not, resim ve sekil ekleyebilirsiniz. Farklı büyüklükteki etiketleri kolayca dizayn edip her türlü yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Barkod master tek basına çalışabilen ayrı bir programdır.
Detay bilgi İçin Tıklayın
500 TL

 

  ATS Kira, Aidat Takip ve Analiz Yazılımı : Kiralar, Aidatlar, Giderler, Görevli Personel ve Ekipmanların takibi kolaylıkla yapılabilir. Program modülleri : Mülk yönetimi, kiracı yönetimi, sözleşme yönetimi, tahakkuk yönetimi, tahsilat yönetimi, personel yönetimi, bakım onarım yönetimi, genel raporlar, kullanıcı yetkilendirme ve özel bilgi ve grafik ekranı. Modüllerdeki veri giriş alanları apartman, site, iş merkezi, Recidence ve Avm ‘ler için uygun yapıda geliştirilmiştir. 1500 TL
ATS Bordro   ATS Bordro Yazılımı (Sınırsız Çalışan) : ATS Bordro Programı. Kolay kullanım, pratik ve hızlı. Gereksiz ayrıntılar olmamakla birlikte tek tek ve topluca puantaj yapabilme, kanun parametrelerinde, agi tutarlarında değişiklik, meslek kodları, işten çıkış kodları ve eksik gün kodları gibi gerekli ayrıntılar bulunmaktadır. Bordro tasarımı değiştirilebilir, sicil koduna göre ve özel kod göre bordro alınabilir. Her türlü rapor, pdf, Word, excel ve html formatlarında kaydedilebilir ve Sgk için xml hazırlanabilir. Her bölümle ilgili raporlar, excel’e göndermeler, ücret pusulası, banka maaş listesi, agi listesi, adres telefon listesi ve personel listesi gibi raporlar da bulunmaktadır. Program aylık puantaj ve yıl sonunda devir mantığıyla çalışır. Firma ekleme, devir v.b. özellikler yönetim menüsünden birkaç tıklama ile yapılabilmektedir. Otomatik ve manuel yedekleme, Toplu ücret ayarlama mümkündür. Xml veri aktarımı ile firmadan firmaya sicil ve puantaj kartları aktarılabilmektedir. Ücretsiz versiyon her şirkette 10 çalışan ile sınırlıdır. 1500 TL
  Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı : ISO kapsamındaki şirketlerin kalite yönetim sistemlerini dijital ortamda tüm ilgililerin taleplerine cevap verecek şekilde geliştirilmiştir. Program Modülleri : Doküman Yönetimi, Döf (Düzeltici / Önleyici Faaliyet) Yönetimi, İç Denetim Yönetimi, Bakım Yönetimi, Kalibrasyon Yönetimi, Hizmet Yönetimi, Personel Yönetimi, Toplantı Yönetimi, Bilgi Bankası, Özet Bilgi Ekranı 2250 TL
  ATS İşletme ve Serbest Meslek Kazanç Defteri : Programda, Kartlar ve tanımlamalar hazır halde gelmektedir. Kullanıcı isteğine göre sınırsız sayıda kart tanımlanabilir. İşletme defteri dökümü gelir ve gider ayrı ayrı çıktı alınabileceği gibi, Gelir ve Gider dökümü bir arada olarak da çıktı alınabilme imkanı vardır. Programın raporlaması geniştir. Anlık İşletme Hesabı Özeti ve defter dökümleri alınabilir. KDV Raporları mevcuttur. Oranlara göre tarih aralıklı matrah ve kdv dökümleri alınabilir. Programda serbest meslek stopaj listesi ve envanter raporu vardır. Haftalık otomatik yedek alınır. Kullanıcı isterse her an yedek alabilir.
 
Ücretsiz (Tıklayın)
  ATS Teklifmatik : Satınalma ve satış teklifleri düzenleyebilir, tekliflerinizi onaylı, onaysız olarak sınıflayabilir siniz. Teklifleriniz de düzenleme tarihi yanı sıra Termin/Teslim tarihi belge no, açıklama, satış/satınalma elemanı bilgisi ve ödeme vadesi alanları bulunmaktadır. Tekliflerde kullanılacak stok ve cari kartlarını programa tanımlayabilir ve gerektiğinde tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Teklif dökümleri ile teklif fişlerinizi ürün detaylı ve detaysız dökebilirsiniz. Grafik raporlar ile en çok teklif verilen ve alınan firmaları ürünleri adet ve tutar bazında görebilirsiniz. Teklif formlarınızı kendiniz dizayn edebilir, Firma logonuzu veya antet bilgilerinizi teklif formuna ekleyebilirsiniz. Ücretsiz (Tıklayın)
 

 Fiyat Listesi İndir

Online ATS Satış


Not : Fiyatlara Kdv dahil değildir.