ATS Yeni Versiyon Özellikleri

Versiyon 1.27 Yenilikleri (indir)

- Günlük Stok Alış ve Satış Raporu yapıldı.

- İrsaliye, Fatura, Sipariş ve Teklif modüllerinde stabilizasyon çalışmaları yapıldı.

- Cari Hesaba Göre Mal Dağılımı (Alış) - Cari Hesaba Göre Mal Dağılımı (Satış) Raporları yapıldı.

- Cari hesaplara yansıyan işlemler için tarih aralıklı Cari Hesap işlem listesi yapıldı.

- Yeni yıl vadeli takasa verilen çekler ile tahsile verilen senetlerin de devir yapılması sağlandı.

- Kasa işlemleri, nakit tahsilat ve nakit ödeme bölümlerinde performans çalışmaları yapıldı.

 

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri
ats ats ats
     
ats ats ats

 

Versiyon 1.26 Yenilikleri (indir)

- Program genelinde yapısal değişiklikler yapıldı.

- İstenilen güne göre Tahsilatı veya Ödemesi yapılmamış cari hesaplar raporları yapıldı.

- Fatura ve irsaliyelerde arama bulma performans artışı sağlandı.

- Fatuara, İrsaliye, Sipariş ve Teklif fişlerinde Üstteki kaydet tuşu kaldırıldı. Artık bütün fişler tek bir kaydet tuşu ile kaydedilebilmektedir.

- Günlük rapor ve yönetici ekranında performans artışı sağlandı.

 

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri
ats ats ats
     
ats ats ats

 

Versiyon 1.25 Yenilikleri (indir)

- Ana Menüde yetki kısma (menü kaldırma) alanları eklendi.

- Fatura ve İrsaliye Dizaynlarına miktar toplamı alanı eklendi.

- Fatura ve irsaliyelerde arama performansı arttırıldı.

- Kdv dahil irsaliyeler faturalandığında, kdv dahil fatura olması sağlandı.

- Tüm raporlara listelenen kayıt sayısı alanı eklendi.

- Stok karlılık raporu yeniden düzenlendi.

- Aylara göre oran dağılımlı alış ve satış kdv raporu yapıldı.

- Gün Sonu Raporu Yapıldı. Programdaki bütün bölümlere ait istenilen tarihli gün sonu raporu alınabilmektedir.

- Yönetici ekranına istenilen cari hesaba aylara göre satış grafiği bölümü eklendi.
 

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri
ats ats ats
     
ats ats ats

 


Versiyon 1.24 Yenilikleri (indir)

- Yönetici Ekranına portföydeki çekler ve kendi kestiğimiz çeklerin listesi eklendi. Tarih değiştirilerek rapor yenilenebilmektedir.

- Faturalarda yüzde veya tutar olarak giriş yapılabilen genel iskonto alanı eklendi.

- Fatura dizaynına bağlı irsaliye tarihi ve önceki bakiye alanları eklendi.

- Satış Faturalarına 3 değişik form dizaynı tanımlama imkanı getirildi. Yazdırırken yada ön izleme yaparken hangi tasarım seçilirse o tasarıma ait form kullanılmaktadır.

 

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri
ATS versiyon 1.24 özellikleri ATS versiyon 1.24 özellikleri ATS versiyon 1.24 özellikleri
     
ATS versiyon 1.24 özellikleri ATS versiyon 1.24 özellikleri ATS versiyon 1.24 özellikleri
     


Versiyon 1.23 Yenilikleri (indir)

- Kasa Ekstresinin özel koda göre alınabilmesi sağlandı.

- Fatura, irsaliye, teklif, sipariş, hizmet faturalarında kdv dahil / hariç seçeneği yapıldı.

- Sipariş ve Teklif raporlarına ilaveler yapıldı. Sipariş Fişleri Raporu (Satış ve Satın alma), Teklif Fişleri Raporu (Satış ve Satın alma).

- Rapor ekranların da yılbaşı ve yılsonu tarihlerinin otomatik gelmesi sağlandı.

- Satış ve Teklif Hareketlerine Cari Hesap Kartından okunan genel iskonto alanı eklendi. Fiş içerisinde manuel olarak da genel iskonto oranı girilebilmektedir. Girilen oran tüm satırlarda 1. iskonto oranı olarak işlem görecektir.

- Siparişe aktarılan teklifler için ek bir kolon eklenerek Teklif Hareketlerinde ve raporlarda Sipariş kolonu Evet olarak gelmesi sağlandı.

- Stok Kartlarına 3 adet barkod no girebilme ve hızlı giriş ekranlarında 3 barkodla da ürün çağırabilme özelliği eklendi. Bu özellik Temko mağaza modülüne de yapıldı.

- Ayarlar menüsünde bulunan Ürünlere Barkod Atama ekranına 2. ve 3. barkod alanları eklendi.

- Stok raporlarına Barkod Listesi raporu yapıldı.

- Alış, Satış irsaliye, fatura ve hizmet faturalarında miktar ve birim fiyat girilirse tutar, miktar ve tutar girilirse de birim fiyat hesaplama özelliği eklendi. Bu özellik Temko mağaza modülüne de yapıldı.

- Alış, Satış irsaliye, fatura ve hizmet faturalarında İskontolar tutar olarak ve yüzde olarak girilebilmesi sağlandı. Tutar girilirse yüzde otomatik hesaplanmaktadır ve değiştirilebilmektedir. Bu özellik Temko mağaza modülüne de yapıldı.

- Stok Hareketleri (Miktarsal) Raporu yapıldı. Kod Aralıklı Stok Hareketleri raporunun sadece giriş çıkış miktarlarının A4 formatında gösterildiği bir rapor biçimidir.

- Çek, senet form tasarımları yapıldı. Böylece Kendi çeklerimiz ve kendi senetlerimiz matbu forma bastırılabilmektedir.

- Kasa ve Kredi Kartı Hareketlerin saat alanı eklendi. Raporlamalarda da saate göre filtreleme yapıldı.

- Depo sayım modülünü Eklendi. Stok hareketlerine 30 Tür kodlu Depo sayım fişi eklendi. Sayım fişi kesinlikle değiştirilemiyor fakat incelenip, çıktı alınabiliyor. Fiş içerisinde 9 farklı maliyetlendirme yöntemi var. Kullanıcı maliyet yöntemini değiştirip yeniden hesaplatma yapabiliyor. Sayım fazlası yada sayım eksiğinin maliyeti seçilen yönteme göre hesaplanabiliyor.

- Hızlı satış faturasında Kdv dahil seçeneği ön değer yapıldı. Para üstü ekranında da fiş yaz butonu gibi ön izle butonu yapıldı. Ön izle de form ekrana geliyor yazıcı seçilebiliyor yada pdf ve diğer formatlarda kaydedilebiliyor. Fiş yaz butonunda ise direkt ön değer yazıcıya gönderiliyor.


 

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri
ATS versiyon 1.23 özellikleri ATS versiyon 1.23 özellikleri ATS versiyon 1.23 özellikleri
     
ATS versiyon 1.23 özellikleri ATS versiyon 1.23 özellikleri ATS versiyon 1.23 özellikleri
     

 

Versiyon 1.22 Yenilikleri (indir)

-Stok raporlarına ilaveler yapıldı. Yeni eklenen raporlar
 Stok Alış Raporu (Tarih Aralıklı)
 Stok Satış Raporu (Tarih Aralıklı)
 Stok Değer Raporu

-Stok karlılık raporunda filtreleme seçenekleri arttırıldı. Özel kod ve grup bazında karlılık raporu alınabilmektedir.

-Cari Hesap Kartına genel iskonto girilerek alış, satış faturaları ile alış irsaliyesi faturalama ve satış irsaliyesi faturalama formlarında otomatik birinci iskonto olarak gelmesi sağlandı

-Cari hesap raporlarına bakiye tutar aralığına göre filtreleme yapılabilmesi için ilaveler yapıldı. Yeni eklenen raporlar
 Tutar Aralıklı Borçlu Cariler Raporu
 Tutar Aralıklı Alacaklı Cariler Raporu

-Alış ve satış faturalarında karşı işlem var / yok seçeneği eklendi. Bir birine karşılık girilen işlemler bu seçenek ve belge no alanı ile    filtrelenerek diğer kayıtlardan ayırt edilebilir ve raporlanabilir.

-Fatura hareketleri ekranında filtreleme seçenekleri arttırıldı.

-Yeni kullanıcı açma alanlarında iyileştirmeler yapıldı. Yeni bölümlere ait yetkiler de kullanıcı bazında arttırılıp azaltılabilmektedir.

-Bakım menüsü ve harici bakım.exe 'de düzenlemeler ve ilaveler yapıldı.

-Fatura raporlarına Alış, Satış Faturaları Bir Arada raporu yapıldı.
 Belirli tarih aralığına göre alış ve satış faturalarının aynı anda özel kod, satış elemanı, depo no, belge no ve karşı işlem seçenekleriyle  filtrelenerek raporlanabilmesi sağlandı.

 

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri

ATS versiyon 1.22 özellikleri ATS versiyon 1.22 özellikleri ATS versiyon 1.22 özellikleri
     
ATS versiyon 1.22 özellikleri ATS versiyon 1.22 özellikleri ATS versiyon 1.22 özellikleri

 
Versiyon 1.21 Yenilikleri (indir)

-Envanter hesaplaması değiştirildi. Performans artışı sağlandı.

-Stok kartlarında ve stok hareketlerinde yoğun data girişlerinde SQL Join Query 'leri değiştirildi, maksimum performans artışı sağlandı. Testler 12000 Stok kartı ve 25000 Stok hareketi üzerinden gerçekleştirildi.

-Fatura, irsaliye, ambar transfer fişi, hizmet faturaları ve hızlı satış faturasında dip toplam alanlarında değişiklik yapabilme imkanı sağlandı. (Bu değişiklik Temko Mağaza Modülüne de yapıldı)

-Raporlamalardaki matematiksel hesaplamalar için gerekli olan, stok, fatura ve hizmet hareketlerinde Stok miktarları boş geçilememesi, boş ise sıfır yazılması sağlandı.

-Stok Karlılık Raporu Yapıldı. Ürün bazında satış miktarı, ortalama değeri, ortalama satış fiyatı, birim kar ve toplam kar alanları listelenmektedir.

-Satış ve Hizmet Faturalarına Kapatma (Kapalı Fatura) Butonu Eklendi.


 

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri
ATS versiyon 1.21 özellikleri ATS versiyon 1.21 özellikleri ATS versiyon 1.21 özellikleri
     
ATS versiyon 1.21 özellikleri ATS versiyon 1.21 özellikleri ATS versiyon 1.21 özellikleri
     


Versiyon 1.20 Yenilikleri (indir)

-Ürünlere toplu barkot atama ve değiştirme ekranı yapıldı.

-Temko : Tekstil Mağaza Kontrol Otomasyonu isimli mağaza Satış programı ana pakete ilave edildi.

-Temko modülünde kdv dahil fatura kesilmektedir.

-Yeni bir Stok hareketleri raporu yapıldı. Başlangıç ve bitiş stok kodu seçilerek topluca stok hareketleri dökümü alınabilmektedir.    Ayrıca özel kod ve türe göre filtreleme yapılabilmekte ve sıralama tarih sırasına göre ve işlem kayıt sırasına göre alınabilmektedir.

-Yeni Bir Depo(Ambar) Durum Raporu yapıldı. Tarih aralığına göre ve stok başlangıç bitiş kod aralığına göre rapor alınabilmektedir.

-Üretim modülü ana paketten ayrıldı. Ek paket olarak yeniden düzenlendi.

-Stok, cari, hizmet, kasa ve banka kartlarında yeni eklenen kartlar en alta gelecek şekilde yeniden düzenlendi.

-Stok kartlarında alışlara ayrı satışlara ayrı iskonto girebilme özelliği eklendi

-Bakım Menüsü ve program klasöründe bulunan harici Bakım.Exe 'ye ilaveler yapıldı.
 1. Cari Hesap Hareketlerinde Tür Kodu Olmayan Kayıtları Sil
     Sql Listeleme komutu : Select * from ChHareketleri Where Tur is Null
     Sql Silme komutu : Delete from ChHareketleri Where Tur is Null
 2. Yönetici Ekranının girişte açılıp açılmaması seçeneği eklendi

-Tevkifatlı Faturalarda güncelleme yapıldı. Yeni mevzuata uygun hale getirildi.

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri

ATS versiyon 1.20 özellikleri ATS versiyon 1.20 özellikleri ATS versiyon 1.20 özellikleri
     
ATS versiyon 1.20 özellikleri ATS versiyon 1.20 özellikleri ATS versiyon 1.20 özellikleri

 
Versiyon 1.19 Yenilikleri (indir)

- Cari hesap mutabakat mektubu eklendi.

- Fatura yazıcı çıktılarında Son CH Bakiyesi alanı eklendi.

- Envanter raporu ile yönetici ekranı ortalama envanter rakamları aynı olması sağlandı.

- Yönetici ekranı için hata mesajları eklendi.

- Şirket genel durum tablosunun yazıcı çıktısı alınabilmesi ve pdf, word, excel, html formatlarında kaydedilebilmesi sağlandı.

- Borçlu cari hesaplar raporu yapıldı.

- Alacaklı cari hesaplar raporu yapıldı.

- Borçlu ve Alacaklı cari hesaplar raporunda sıfır bakiyelilerin listelenmemesi sağlandı.

- Tarih aralıklı ve filtrelenebilen borç alacak durum raporu yapıldı.

- Hızlı satış ekranında performans iyileştirmesi yapıldı.

- Form dizaynlarına girerken temaların otomatik kapatılması sağlandı.

- Bazı hata mesajları Türkçeleştirildi. (Giriş çıkış rakamları olmayan kayıtların ekstresi alınmak istendiğinde verilen hata mesajı. Stok, Cari, Hizmet, Kasa ve Banka Kartları)

- Kasa ve Banka hareketleri ekranında tür açıklamalarının listelenmesi sağlandı.

- Çek / Senet Girişi ve Kendi Çek / Senedimizi Kesme bordrolarında çek / senet seri no veritabanında var mı yok mu kontrolü eklendi.

- Çek ve Senet üretme (Kopyalama) butonu yapıldı.

- Stok, Cari, Kasa, Banka, Hizmet, Kartı işlerken aynı numara veritabanında varmı yokmu kontrolü eklendi.
 

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri
ATS versiyon 1.19 özellikleri ATS versiyon 1.19 özellikleri ATS versiyon 1.19 özellikleri
     
ATS versiyon 1.19 özellikleri ATS versiyon 1.19 özellikleri ATS versiyon 1.19 özellikleri
     


Versiyon 1.18 Yenilikleri (indir)

-Üretim Modülü Eklendi. Üretim kartları (Reçeteleri) tanımlama ve bu reçetelere göre üreim emri hazırlanabilmektedir.

 Üretim emrinde maliyetlendirme yöntemi olarak 3 yöntem kullanılabilir. (Yöntemler fiş içerisinden değiştirilebilmektedir)
  Tanımlı Alış Fiyatı 1
  Son Alış Fiyatı
  Ortalama Alış Fiyatı

 Üretim modülünde Mamül giriş depo ve hammadde çıkış depo ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.

 Üretim emri kaydedilince, stok hareketlerine hammaddeler için stok çıkış fişi, mamül madde için Üretim giriş fişi otomatik eklenir.

 Üretim emirleri fiyatlı yada fiyatsız olarak döküm alınabilir. Değişik dosya formatlarında (Pdf, html, word, excel) kaydedilebilir.

 Devir yapıldığında Üretim kartları (Reçeteleri) bir sonraki yıla otomatik devredilebilmektedir.

-Stok ve cari kartlarına kopyala tuşu yapıldı. Her hangi bir kartın benzerini eklemek için kopyala tuşu kullanılarak veri girişinde kolaylık  sağlanması amaçlanmıştır.

-ÖİV (Özel işlem vergisi) eklendi ve bu bölümle ilgili raporlar yapıldı.

-Cari hesap ekstrelerinde yürüyen bakiye (Running Sum) sistemine geçildi.

 

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri

ATS versiyon 1.18 özellikleri ATS versiyon 1.18 özellikleri ATS versiyon 1.18 özellikleri
     
ATS versiyon 1.18 özellikleri ATS versiyon 1.18 özellikleri ATS versiyon 1.18 özellikleri
     

Versiyon 1.17 Yenilikleri (indir)

-Stok, Fatura, Hizmet hareketlerine Belge No Alanı Eklendi

-Kartlar bölümlerine rapor kısayolları eklendi.

-Ekran büyütmelerde ve tam ekran seçiminde alanların otomatik genişlemesi sağlandı.

-Bütün raporlarda bin ayıracı uygulandı. Rakamların okunması kolaylaştırıldı.

-Cari, Kasa, Banka hareketlerinde virman fişi, eklendi,

-Kasadan bankaya para çekme ve yatırma fişi eklendi.

-Stok hareketlerine Ambar Transfer fişi eklendi.

-Kredi hareketlerine Kredi Kartı Ödeme Fişi Eklendi.

-Yeni eklenen fişlere ait Raporlama, Fiş tasarımları, Kullanıcı yetkileri, Numaratör ve Xml aktarımları gibi ek bölümler yapıldı.

-Hızlı Satış modülüne para üstü gösterme bölümü yapıldı.

-Yönetici Ekranı yapıldı. Bu ekranda
  . Şirket genel durum tablosu Aktif ve Pasif olarak ve aradaki fark görüntülenebilmekte,
  . En çok satış yapılan 10 müşteri tutar ve grafik olarak raporlanmakta,
  . En çok satışı yapılan 10 ürün miktar ve tutar olarak ayrı ayrı raporlanmakta ve grafikleri görülebilmektedir.

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri

ATS versiyon 1.17 özellikleri ATS versiyon 1.17 özellikleri ATS versiyon 1.17 özellikleri
     
ATS versiyon 1.17 özellikleri ATS versiyon 1.17 özellikleri ATS versiyon 1.17 özellikleri
     

Versiyon 1.16 Yenilikleri (indir)

- Stok Fiyatları 3 adet alış / 3 adet satış olacak şekilde düzenlendi.

- Cari Hesap Kartlarına öndeğer alış / satış fiyatı seçme özelliği eklendi

- Fatura keserken Cari kartına seçilen fiyat alanı stok satırında gelmesi sağlandı.
  (Örnek: Cari karta öndeğer alış fiyatı 1 seçilmişse, alış faturası girerken stokların birinci alış fiyatı gelir)

- Fatura işlenirken stok satırlarında stoğun son alış /  satış fiyatı genel olarak ve cari hesaba son alış / satış fiyatının ekranda görüntülenmesi özelliği eklendi.

- Satış siparişlerine fiyat gelmiyordu düzeltildi.

- Ayarlar / Stok Fiyat Değişikliği menüsüne 2. ve 3. fiyatlar için fiyat değiştirme alanı ilavesi yapıldı.

- Fatura açıklaması cari hesap hareketleri tablosuna işlenirken ilk 50 karakterinin seçilip işlenmesi sağlandı.

Yeni Özelliklerle ilgili ekran görüntüleri

ATS versiyon 1.16 özellikleri ATS versiyon 1.16 özellikleri ATS versiyon 1.16 özellikleri
     
ATS versiyon 1.16 özellikleri ATS versiyon 1.16 özellikleri ATS versiyon 1.16 özellikleri